سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلا پیمان – دانشجوی کارشناسی ارشد
شمس اله عبداله پور – استادیار دانشگاه تبریز
بهزاد رعنابناب – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
محمد مقدم – استاددانشگاه تبریز

چکیده:

آسیب های ناشی از پخش محلولهای شیمیایی درسطوح مزارع یکی از جدی ترین خطرات برای بشر درعصر حاضر میب اشد که خیلی ازدانشمندان عقیده دارند عامل اصلی پیدایش کشاورزی دقیق همین موضوع بوده است حفظ جان بشر و محیطی که درآن زندگی می کند مهمترین پدیده درسمپاشی همانا اندازه قطر یا ذره سم است که خود تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله فشار قطرسوراخ نازل ویسکوزیته سم دما و رطوبت و سرعت وزش باد درمنطقه می باشد ثابت ماندن اندازه سم درطول سمپاشی ازنقطه نظر میزان تاثیر سم برهدف سمپاشی و همچنین متاثر شدن یا نشدن از پدیده بادبردگی عمده ترین دلیل سمپاشی است دراین تحقیق عوامل موثر دراندازه سم با استفاده از روشهای آماری موردب ررسی قرارگرفته است چنانچه بتوان اندازه ذره ضمن سمپاشی را تقریبا ثابت نگه داشت دریک شرایط پایدار جوی میتوان از بادبردگی مهمترین مخاطره سمپاشی مطمئن شد. دراین مطالعه قطرخروجی نازل و فشار نازل به عنوان متغیرهای مستقل و اندازه ذرات سم بهعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شد