سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

زینب صالح احمدی – دانشگاه پیام نور دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مدیریت فناوری اطلاع
داود کریم زادگان مقدم – دانشگاه پیام نور استادیار
امیرحسین امیرخانی – دانشگاه پیام نور استادیار

چکیده:

امروزه فناوری اطلاعات به عنوان سودمندترین بخش صنعت اقتصاد و فرهنگ مطرح می گردد بطوریکه در ۶۰ درصد صنایع دنیا درسال ۲۰۰۳ میلادی سهیم وموثر واقع شده است درحالیکه قدرت فناوری اطلاعات بطور چشمگیری در حال افزایش است استفاده کنندگان فناوری اطلاعات و مدیران هنوز هم با مسئله درازمدتی مواجه اند و آن این است که کاربران نهایی اغلب بی میل به استفاده از سیستم اطلاعات هستند سیستمهایی که اگر مورد استفاده قرار گیرند فواید عملکردی مهمی در پی خواهند داشت درنتیجه پذیرش و قبول فناوری به عنوان یک نوآوری مهم قرن اخیر فناوری اطلاعات ایده های سودمند جدید و فرصت های رقابتی زیادی برای شرکت ها با اندازه های گوناگون ایجاد می کند پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه ها و ارزیابی عوامل موثربرپذیرش فناوری بازاریابی سیار به منظور توسعه بیمه الکترونیک و افزایش موفقیت شرکت و رضایت بیمه گران و بیمه گزاران درشرکتهای بیمه البرز استان بوشهر انجام گرفته است و سعی در شناسایی عوامل تکنولوژیکی و جمعیت شناختی موثربرپذیرش فناوری بازاریابی سیار کدامند؟