سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

شهرام گیلانی نیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
بهرام شریف – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

شناخت و اولویت بندی عوامل مرتبط با مشارکت بخش خصوصی درراستای رفع نیازهای مهندسی و فنی و صادرات دانش فنی درجهت توسعه علمی و اقتصادی کشور هدف اساسی این تحقیق بوده است محقق قصد دارد که درقالب یک مدل مفهومی به بررسی این سوال به پردازند که عوامل موثر درافزایش مشارکت بخش خصوصی دربرنامه های آموزشمهندسی چه عواملی بوده و الویت بندی تاثیر آنها برافزایش تمایل به مشارکت بخش خصوصی چگونه خواهد بود بررسی های میدانی و انجام مصاحبه های نیمه رهنمودی همراه با پالایش نظرات با استفاده از تکنیک دلفی مشخص نمود که افزایش تمایل مشارکت بخش خصوصی از طریق عوامل مختلفی همچون ارایه فهرست دقیق مشاغل مهندسی مورد نیاز درطرح توسعه کشور معافیت های مالیاتی حذف مراحل اداری زاید پرداخت وامهای بلند مدت واگذاری زمین و ارایه خدمت زیربنایی با نرخ پایین پرداخت بخشی از هزینه سرانه آموزشی مهندسی انگیزه های کارافرینی تحت تاثیر قرار میگیرد بنابراین مباحث اصلی مقاله با این فرض شکل میگیرد که افزایش مشارکت بخش خصوصی دربرنامه های آموزش مهندس یو صادرات دانش فنی از طریق کاربرد عوامل یاد شده منجر به توسعه این نوع از فعالیت ها می گردد.