سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد معتمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
بهزاد میرجلالی – دانش آموخته کارشناسی عمران

چکیده:

هدف این مقاله بررسی تاثیرات عوامل اقلیمی و متغیرهای کمی هیدروکلیمایی بطورعمده باد بارندگی و تابش نورخورشید با استفاده ازمطالعات کتابخانه ای جستارهای میدانی به لحاظ لزوم رعایت شرایط و بهره برداری مقتضی از آنها برای طرح و ساختار فیزیکی شهر و نوع و نحوه احداث بناها درکالبد شهر قوچان بودهاست که درجمع بندی نتایج حاصل از این تحقیق می توان بدین شرح بیان نمود که درهمسازی ویژگیهای اقلیمی و طراحی فضاها و بناها دربخشهای مختلف شامل بافت مجموعه های ساختمانی جهت استقرار ساختمان ها سازماندهی پلان و فرم کالبدی ساختمان ها موقعیت بازشوها نوع مصالح مصرفی درساختمان ها فضای سبز اطراف ساختمان ها جهت معابر و خیابان ها و … درایجاد فضاهای سالم تر تعیین ضوابط و مقررات طراحی اقلیمی و بهینه سازی مصرف حاملهای انرژی نقش بسزایی خواهند داشت که با توجه به موارد طرح شده سازگاری قابل قبولی درشهر مشاهده می گردد و با اقدامات سنجیده بخش خصوصی حمایت دولتی و مدیریت برنامه ریزان شهری می توان چشم انداز و آینده ای مطلوب تر درکالبد شهر قوچان ترسیم نمود