سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علاءالدین ملک – دانشگاه تربیت مدرس، گروه ریاضی، تهران، ایران
منا عمانی – دانشگاه تربیت مدرس، گروه ریاضی، تهران، ایران

چکیده:

ما در این مقاله ۱۱ واحد از گلخانه های شهرستان ساوه را مورد ارزیابی قرار داده ایم و میزان کارایی آنها را با استفاده از مدل CCR ورودی محور و با استفاده از سیمپلکس (دو فازی) به دست آوردهایم. شاخص های ورودی عبارت است از: نوع محصول، میزان سطح زیر کشت، میزان هزینه مصرفی، میانگین ساعات کاری کارکنان در یک روز. شاخص های خروجی عبارت است از: میزان برداشت محصول، کیفیت محصول، میزان درآمد خالص. سرانجام نتایج وعملکرد این گلخانه ها در جدول بیان شده و عواملی برای این نتایج بیان شده است.