سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد بهشتیان اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یعمران و محیط زیست
تقی عبادی – استادیار دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

آب زیرزمینی منبع محیط زیستی محدود و باارزشی است که تنها درصد کوچکی از کل توزیع آب را تشکیل میدهد عدم کنترل و مدیریت مناسب شیرابه حاصل از محلهای دفن زباله می تواند اثرات مخرب زیست محیطی را برای این منابع به دنبال داشته باشد دردهه اخیر فعالیت های گسترده ای درخصوص توسعه و پیاده سازی موانع واکنش دهنده نفوذپذیر PRB ها صورت گرفته است که دراین میان کاربرد این روش جهت آلوده زدایی از آب زیرزمینی آلوده به شیرابه همچنان نیازمند بررسی های دقیق تر است به همین منظور دراین مقاله نقش کربن فعال گرانولی به عنوان بستر رایج جهت حذف الاینده آلی در آب زیرزمینی با استفاده از آزمایش ستونی بررسی گردید. جهت انجام آزمایش آب الوده به شیرابه با COD های ۶۹۰ و ۱۹۱۰ و ۳۱۰۰(mg/l) از مدل آزمایشگاهی مانع واکنش دهنده نفوذپذیر پرشده با ماسه شسته شده و کربن فعال گرانولی عبور داده شده و میزان حذف COD درهریک از شرایط محاسبه گردید.