سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم آذرپیرا – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران
امیررضا زراتی – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یک روش جدید درانجام محاسبات جریان سیال استفااده ازکارت گرافیک می باشد برنامه های دینامیک سیالاتی به علت حجم بالای محاسباتی بسیارزمان برهستند اگربتوان انی محاسبات را بصورت پردازش موازی انجام داد سهم زیادی از زمان اجرای برنامه کاسته خواهد شد کارتهای گرافیکبا دارا بودن هزاران واحد پردازشی که همه آنها قادر به انجام محاسبات هستند و میتوانند بصورت همزمان نیز کارکنند گزینه ی بسیارمناسب برای یک پردازش موازی می باشد بنابراین درصورت استفاده از کارت گرافیک درشبیه سازی های جریان زمان اجرای این برنامه ها بطرز چشمگیری کاهش پیدا میکنددرمقاله حاضر به نحوه استفاده ازکارت گرافیک و چگونگی عملکرد آن درمحاسبات جریان سیال پرداخته شدها ست همچنین واسط نرم افزاری کودا نیز معرفی شده است که استفاده از کارت گرافیک را درزبانهای برنامه نویسی رایج ممکن می سازد.