سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرضیه زارع نظری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار

چکیده:

همانگونه که رقابت در سطح بین المللی رو به افزایش است تعداد زیادی از سازمان ها حجم عظیمی از منابع خود را در فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه گذاری می کنند تا بدین وسیله بتوانندمزیت رقابتی کسب کنند اجرای پروژه های فناوری اطلاعات نیازمند یک فرایند حساب شده است تا در نتیجه با شکست مواجه نشوند این امر مستلزم ارزیابی درست و استفاده از روشها و تکنیکهای مناسب با این پروژه ها ست CBA تکنیکی است که توسط آن می توان به ارزیابی عملکرد پروژه های فناوری اطلاعات پرداخت دراین مقاله ضمن بیان یک چارچوب از چرخه زندگی پروژه های فناوری اطلاعات به فاز ارزیابی پروژه ها در این چرخه پرداخته می شود سپس رویکرد های ارزیابی سنتی و نوین را مطرح کرده با توجه به کاستی های موجود در این روشها بهره گیری از روش EEA به عنوان یک چارچوب مناسب پیشنهاد می گردد.