سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر افشاری نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت ایران
سیامک نوری – دانشیار- دانشگاه مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی باقرپور – استادیار- دانشگاه مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ارزیابی عملکرد، ا این جهت که عملکرد سیستم را پایش می نماید و چگونگی پیاده سازی استراتژیهای را نشان می دهد بسیار با اهمیت است. شواهد دال بر آن است که توجه به بحث ارزیابی عملکرد نه تنها کاهش نیافته بلکه به شدت افزایش یافته است. یکی از زمینه هایی که بسیار مورد توجه قرار گرفته است ارزیابی عملکرد پروژه ها می باشد. امروزه بسیاری از سازمان ها، سازمان های پروژه محور می باشند. بطوریکه حیات آنها به انجام درست پروژه ها وابسته است. در این تحقیق در کنار استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی عملکرد پروژه از تکنیک آنالیز مولفه های مستقل جهت غربال کردن ورودی ها استفاده می کنیم.