سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا عبادوز – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمدرضا اصلاحی –

چکیده:

به منظور بررسی تعداد ۷۰ نمونه جو بانک ژن گیاهی ملی ایران آزمایشی زراعی در سال ۸۹ به مدت یکسال در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا گردید این آزمایش بصورت مشاهداتی انجام پذیرفت قبل از کشت توده ها در مزرعه بذرها بصورت مصنوعی با عامل بیماری سیاهک سخت جو آلوده شدند صفات مورد بررسی تعداد دانه در سنبله وزن هزاردانه عملکرد دانه عملکرد بیوماس اندامهای هوایی شاخص برداشت و درصد آلودگی به بیماری سیاهک سخت جو بود از یافته های این ازمایش مشخص گردید توده های به شمار ۷۱۴۳۶ ، ۷۱۴۳۸، ۷۱۴۴۰، ۷۱۴۴۱، ۷۱۴۴۴، ۷۱۴۵۱ ، ۷۱۴۸۲ ، ۷۱۵۱۲ ، ۷۱۵۲۰ ، ۷۱۶۲۶ هیچگونه میزان ابتلا به بیماری را نشان ندادند یا به عبارت دیگر تحمل خوبی نسبت به بیماری سیاهک سخت جو داشتند.