سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا ازوجی – کارشناس ارشد سازه
محسن قمی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

عموما آسیب های وارده برپلها به سه بخش آسیب های لرزه ای اسیب های ناشی از شرایط محیطی و روش های نگهدرای و آسیب های ناشی از بارهای بهره برداری تقسیم می شود شرایط محیطی و عوامل جوی شامل تغییرات دمای روزانه و فصلی بارشها باد مواد شیمیایی و خورنده آب رودخانه ها آلودگی های جوی اثر نمکهای ضد یخ و … می باشد که تنها دو عامل تغییرات دما و باد در طراحی ها لحاظ می گرددسایر عوامل که درطراحی سازه ای پل جایی ندارند تاثیرات بسیارزیادی در دوام و قابلیت سرویس دهی پل دارند در شرایطی محیطی ساحلی دریاچه خزر به علت بالا بودن درصد رطوبت بارندگی های فراوان تعدد پلهای رودخانه ای و به دنبال آن اثرات مواد مضر در آب رودخانه ها و .. آسیب های محیطی پل ها بسیار بیشتر از سایر شرایط اقلیمی دیده می شود و باید با درجه اهمیت بالاتری مورد توجه قرار گیرد. به منظور بررسی شدت این اثرات مخرب آسیب های ناشی از شرایط محیطی تعدادی از پلهای موجود در شهرهای ساحلی چالوس و نوشهر بویژه پلهای خرپایی داخل شهر چالوس و ماشلک نوشهر تحت اثر اقلیم جنوبی دریاچه خزر با آب و هوای مرطوب و شرجی مورد مطالعه قرارگرفته است.