سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا فیوض – استادیاران و اعضا هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر ایران
محمد واقفی –
مریم کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

پس اززلزله نورث ریج و ایجاد شکستهای ترد اتصال خمش ستون – درختی به عنوان یک اتصال اقتصادی و کاربردی مطرح گردیده است هدف ازتحقیق حاضر بررسی رفتار لرزه ای دونوع مختلف اتصال خمش ستون – درختی دارای تیرکوتاه با بال عریض شده می باشد نتایج حاکی از آن است که دراین نوع اتصالات مفصل پلاستیک بدورازوجه ستون تشکیل میشود و هردومدل ضوابط ایین نامه AISC-2005 مربوطبه قاب های خمشی ویژه را تامین مینمایند همچنین شکل مقطع ستون تاثیر کمی دررفتار لرزه ای مدلهای مذکور دارد.