سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

گلبرگ کامروز خدایار – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد سعدی مسگری – استادیار، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد کریمی – استادیار، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مسئله اسکان موقت در مدیریت بحران زلزله اهمیت فراوانی دارد به طوریکه استفاده از آن میتواند باعث کاهش چشمگیری در تلفات جانی ناشی از پس لرزه ها شود. به منظور بهینه نمودن اسکان موقت باید فاکتورهای مهمی مانند حداقل کردن جایجایی جمعیت خطرپذیر و توزیع همگن افراد متناسب با ظرفیت مکان های امن در سطح شهر درنظرگرفته شوند. پس از تعریف دو تابع هدف مربوطه با استفاده از الگوریتم زنبور عسل مبادرت بهینه سازی می نمائیم. BCO یکی از الگوریتم های بهینه سازی هوش جمعی است که از فرآیند جستجوی غذای زنبورها در طبیعت الهام گرفته شده است.نتایج حاصل نمایانگر عملکرد خوب الگوریتم در بهینه سازی تخصیص افراد به مناطق امن می باشد.