سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین احمدپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادانگروه مهندسی شیمی
کیهان جهان فتحی – باشگاه پژوهشگرانجوان واحد آبادان

چکیده:

در آزمایشگاه مرکز منطقه ویژه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی جهت کنترل فرایندهای تولید واحدهای پیشتاز مرکز آزمایشهای متنوعی انجام می شود که باتوجه به تولید آلاینده های متعدد و عوارض این آلاینده ها برسیستم تنفسی انسان نیازبه استفاده از هودهای آزمایشگاهی به عنوان تجهیزات اولیه ایمنی جهت حفاظت از کارکنان آزمایشگاه در برابرگازهای مضر تنفسی و ذرات می باشد این تجهیزات در صنایع مختلف از قبیل شرکتهای پتروشیمی کارخانجات داروسازی بیوتکنولوژی کارگاه های صنعتی آزمایشگاهی های تشخیص طبی آزمایشگاهی های تحقیقاتی خصوصی و آزمایشگاه های دانشگاه ها جهت حفاظت از کارکنان مورداستفاده قرار میگیرند هودهای آزمایشگاهی دارای ساختار جعبه ای مانند با یک یا چند پنجره جهت دسترسی به داخل آنها بوده و از طریق یک کنال به یک فن خروجی که معمولا روی سقف ساختمان قرار دارند متصل میشوند. این فن هوا را از اتاق محل هود به خارج می کشد هود باید طوری کار کند که مواد خطرناک در داخل هود نشتی پیدا نکرده و منتشر نشده و در نتیجه وارد ناحیه تنفسی نشوند با بررسی که روی تحقیقات مختلف انجام شد نشان داد که امروزه اکثر محققان از روش آزمون عملکرد ۱۹۹۵-۱۱۰ ANSI/ASHRAE استفاده نموده اند که کامل ترین آزمون عملکرد هود می باشد دراین مقاله ضمن بررسی تعداد ۲ عدد هود آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه به تفسیر نتایج حاصله پرداخته شده است.