سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین احمدپور – شرکت ملی صنایع پتروشیمی

چکیده:

درآزمایشگاه مرکز منطقه ویژه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی جهت کنترل فرایندهای تولید واحدهای پیشتاز مرکز آزمایشهای متنوعی انجام میشود که باتوجه به آلاینده های متعدد و عوارض این آلاینده ها برسیستم تنفسی انسان نیاز به استفاده از هودهای آزمایشگاهی به عنوان تجهیزات اولیه ایمنی جهت حفاظت ازکارکنان ازمایشگاه دربرابر گازهای مضرتنفسی و ذرات می باشد این تجهیزات درصنایع مختلف ازقبیل شرکت های پتروشیمی کارخانجات داروسازی بیوتکنولوژی کارگاه های صنعتی آزمایشگاه های تشخیص طبی ازمایشگاه های تحقیقاتی خصوصی و ازمایشگاهی های دانشگاه ها جهت حفاظت از کارکنان مورد استفاده قرارمگییرد هودهای ازمایشگاهی دارای ساختارجعبه ای مانند با یک یا چندپنجره جهت دسترسی به داخل آنها بوده و ازطریق یککانال به یک فن خروجی که معمولا روی سقف ساختمان قرار دارند متصل میشوند این فن هوا را از اتاق محل هود به خارج می کشد با بررسی که روی تحقیقات مختلف انجام شد نشان داد که امروزه اکثر محققان از روش آزمون عملکرد -۱۹۹۵ANSI/ASHRAE 110 استفاده نموده اند که کاملترین آزمون عملکرد هوا می باشد دراین مقاله ضمن بررسی تعداد ۲عدد هود آزمایشگاهی موجود درآزمایشگاه به تفسیر نتایج حاصله پرداخته شده است