سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد کوچک زاده – گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ایلام
پیمان قبادی – گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده:

در این تحقیق فاکتورهایی نظیر میزان همپوشانی، قطر قطرات پخش شده ، کیفیت پاشش و میزان درصد پوشش واحد سطح، برای ارزیابی سه نوع نازل از سری XR بررسی و تعیین شده است . نازل های مورد استفاده در این تحقیق شامل دو نوع نازل با طراحی جدید و یک نوع نازل با طرح قدیمی، متعلق به شرکت تی جت می باشد. در مرحله اول آزمایش ها، با استفاده از یک دستگاه الگو سنج، میزان همپوشانی در بین تیمارهای موجود و با توجه به بیشترین میزان یکنواختی، بهترین ارتفاع و فشار در عملیات سمپاشی برای هر یک از نازل ها تعیین گردید. بنابر نتایج حاصل، بهترین ارتفاع و فشار برای نازل ۱۱۰۰۱۵ به ترتیب ۵۰ سانتیمتر و ۳ بار، برای نازل ۱۱۰۰۲: ۶۵ سانتیمتر و ۴ بار، برای نازل ۱۱۰۰۴: ۳۵ سانتیمتر و ۳ بار، می باشد. طبق نتایج حاصل، نازل های با طراحی جدید دارای میزان همپوشانی بسیار بهتری نسبت به نوع قدیمی خود هستند. در مرحله دوم آزمایش، نازل های مربوطه با توجه به فشار و ارتفاع بدست آمده د رمرحله قبل تنظیم شدند و در سه سرعت مختلف عملیات پاشش در مسیر کاغذهای حساس به آب انجام گردید. کاغذهای مربوط به هر تیمار، با رزولوشن (dpi) 600 اسکن شد و سپس با استفاده از یک برنامه کامپیوتری، نوشته شده با استفاده از نرم افزار MATLAB، فاکتورهایی چون: قطر قطرات پخش شده، کیفیت پاشش و میزان پوشش سطح هدف برای هر یک از نازل ها، بررسی و تعیین گردید. با استفاده از فاکتورهای محاسبه شده ، مناسب ترین سرعت در عملیات سمپاشی برای هر یم نازل ها تعیین شد. بهترین سرعت سمپاشی برای همه نازل ها ، سرعت ۱۳/۱۶ (کیلومتر بر ساعت)، بدست آمد. در انتها میزان مصرف محلول سم در هکتار، برای هر یک از نازل ها محاسبه گردید. با توجه به نتایج حاصل، نازل ۱۱۰۰۱۵ دارای بهترین کیفیت پاشش و کمترین مصرف محلول سم جهت مبارزه با آفات و علف های هرز می باشد.