سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

طالب مرادی شقاقی – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ایران
آرش موسوی قاسمی –
مسعود محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
علی رضا ایرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله

چکیده:

ازتجربیات بدست آمده اززلزله های اخیر چنین به نظر می رسد که اغلب سازه های بتنی مسلح کشورمان دربرابر زلزله آسیب پذیر میب اشند یک از روشهای متداول درمقاوم سازی سازه ها موجود استفاده ازمیراگرهای جاذب انرژی می باشد میراگرویسکوالاستیک و اصطکاکی ازجمله این نوع سیستم ها می باشد که به دلیل سادگی طراحی و ظرفیت بالا ی اتلاف انرژی عدم نیاز به نگهداری و کم بودن هزینه های پس ازنصب به طور گسترده مورد استفاده قرارمیگیرد دراین مقاله نیز هدف بررسی اثرات الحاق میراگر ویسکوالاستیک و اصطکاکی برروی عملکرد و پاسخ ساختمان های بتنی است برای این منظور تعدادی مدل سازه ای بتنی دو بعدی با تعدادی طبقات و دهانه های مختلف درنرم افزار ABAQUS مدل سازی شده اند و تحت شتاب نگاشت های افقی زلزله تحلیل تاریخچه زمانی برروی آنها صورت گرفته و مقدار کاهش پاسخ تغییر مکان و برش پایه مورد بررسی قرارگرفته است.