سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد ترابی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
سعید جواهرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

امروزه استفاده از سیستم های جاذب انرژی از جمله میراگرهای ویسکوالاستیک به منظورکاهش ارتعاشات لرزه ای سازه ها، بسیار مرسوم شده است برای این منظور تعدادی از مد لهای سازه ای به صورت دو بعدی در نرم افزارopenseesمدل شده و برای نسبت های مختلف میرایی حاصل از الحاق میراگر ویسکوالاستیک ، تحت آنالیز دینامیکی غیرخطی با شتاب های افقی زلزله های نزدیک گسل قرارگرفتند. نتایج حاصل بیانگر این امرمی باشد که میراگرهای ویسکوالاستیک می تواند پاسخ دینامیکی سازه ها را در مقابل زلزله های حوزه نزدیک تا حد زیادی کاهش دهند. از اینرو،چنین سیستم هایی می توانند برای مقاوم سازی سازه ها و بهبود رفتار آن ها تحت اثر زلزله مورد استفاده قرارگیرند.