سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول ثابت عهد – مدرس گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
محمدعلی لطف اللهی یقین – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
کمال امامی – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
کامران رحمتی شادباش – گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

رکوردهای حاصل از زلزله های حوزه نزدیک به جهت نزدیکی فاصله محل منبع انتشار موج دارای خواص ویژه ای می باشد که رفتار آنها را از سایر رکوردها متفاوت می سازد زلزله های نزدیک گسل اغلب دارای پالس سرعتی موج ضربانی شدید با زمان تناوب بزرگ همراه با تغییر شکل ماندگار زمین می باشند پالسهای سرعت درمولفه های افقی عمود بر سطح حرکت گسل اتفاق می ا فتد که ناشی از اثر جهت پذیری گسیختگی گسل می باشد خصوصیات پالس مانند رکورد سرعت در زلزله های حوزه نزدیک باعث می شود تا طیف پاسخ در پریود پالس رفتار غیرمتعارفی را نشان دهد همچنین به علت وارد آمدن مقادیر زیاد انرژی به سازه در مدت زمان کوتاهی توسط این پالسها به جای توسعه رفتار غیرخطی و مفاصل پلاستیک در ارتفاع سازه بیشتر انرژی زلزله در اولین مفاصل ایجاد شده جذب می گردد و گستردگی و توسعه رفتار غیرخطی مشاهده نمی گردد.