سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا حاجی حسینی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

در این مقاله عملکرد مرکز تلفن خاش در شش دوره یک سال با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ( DEA ) بررسی شده و از مدل CCR با ورودی های تعداد مانده متقاضی و مبلغ لاوصولی و خروجی های تعداد تلفن دایر شده و مبلغ صدوری دو ماهه جهت تعیین کارایی استفاده شده است به طوری که نتایج به وسیله نرم افزار GAMS ارزیابی شده است. در این فرآیند شاخص های تأثیر گذار بر مقدار کارایی همچنین منابع ناکارایی را تعیین و راهبردهایی جهت بهبود ارائه می شود