سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد آرین تبار – کارشناس ارشد حسابداری و عضو هیات علمی،آموزشکده فنی و حرفه ای سماء،دان

چکیده:

دراین پژوهش ارزیابی عملکرد مدیران درشرکت های دولتی بررسی شده است و هدف یافتن پاسخی برای این پرسش بوده است که آیا عملکرد مدیران شرکت های با مالکیت دولتی بهتر از عملکرد گروه کلیه شرکت ها می باشد؟ درراستای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد اصل ۴۳ و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی گسترش مالکیت درسطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی ارتقا کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مالی و انسانی و فناوری افزایش رقابت پذیری دراقتصاد ملی افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی دراقتصاد ملی کاستن از بارمالی و مدیریتی دولت درتصدی فعالیت های اقتصادی افزایش سطح عمومی اشتغال تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانواده ها وجودچنین پژوهش واجداهمیت بوده و نیازمند بررسی علمی است دولت طبق تکالیف اصل ۴۴ قانو ن اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز چشم انداز ۲۰ ساله نظام مکلف به کوچک نمودن دولت گشته ودرحال واگذاری اکثرشرکت های دولتی به بخشهای خصوصی می باشد هدف ازانجام دادن این پژوهش شناسایی پیامدهای خصوصی سازی می باشد.