سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی خبازی – دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسی شیمی
سیدفواد آقامیری – دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسی شیمی
اسلام علیزاده – دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

امروزه رشد روز افزون استفاده از کامپیوتر ، زم ینه های مختلف مهندسی شیمی مانند طراحی و ساخت تجهیزات فرایندی، بررسی عملکرد و شبیه سازی سیستم ها و بویژه آموزش را تحت تاثیر قرار داده است . دراین میان، مبدلهای حرارتی پوسته و لوله در صنایع شیمیایی کاربرد فراوانی داشته و با آرایش های گوناگون و ساختمان های هندسی متفاوت مورد استفاده قرار می گیرند .در این کار، یک نرم افزار کامپیوتری به زبان برنامه نویسی " دلفی" بر اساس روشهای شناخته شده طراحی، برای ارزیابی عملکرد مبدلهای حرارتی پوسته و لوله ارایه شده است به نحویکه کاربر بتواند تاثیر پارامترهای مختلف را برعملکرد یک مبدل حرارتی ، مورد ارزیابی قراردهد