سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود تجریشی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف تهران
عماد محجوبی – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

دراین مقاله عملکرد روش ماشین های بردار حامی در پیش بینی تغییرات شوری آب رودخانه کارون در ایستگاه ملاثانی مورد بررسی قرارگرفتها ست داده های استفاده شده مربوط به این دستگاه در بازه سالهای ۴۷تا ۸۴ شامل غلظت یونهای سدیم، کلسیم، منیزیم، کلر، سولفات، بی کربنات، PH و دبی به عنوان پارامترهای ورودی مدلها و کل مواد محلول TDS به عنوان پارامتر خروجی می باشد همچنین عملکرد مدل با روش شبکه عصبی تابع پایه شعاعی مقایسه گردید نتایج نشان میدهد که هر دو روش با دقت بسیار بالایی قادر به پیش بینی میزان TDS هستندحال آنکه روش ماشین بردار حامی در هر دو مرحله اموزش و ارزیابی دقت بالاتری داشته است.