سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید بهار – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
محمدمهدی صدرآرا – کارشناس ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

در این مقاله عملکرد لرزه ای پل های دارای انحناء مجهز به سیستم جداساز پایه مورد ارزیابی قرار گرفته است. پل های دارای انحناء نسبت به پل های مستقیم کمتر مورد استفاده قرار می گیرند، از این رو مطالعات کمتری بر روی عملکرد لرزه ای آنها شده است. از طرفی بعلت وجود قوس وشیب عرضی دارای پیچیدگی های رفتاری بیشتری نسبت به پل های مستقیم دارند. در این مقاله از زلزله حوزه نزدیک ۱۹۹۹ چی چی تایوان بمنظورتحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی استفاده شده است. استفاده از سیستم های جداساز سبب تمرکز تغییرمکان ها در سیستم جداساز شده و بدین طریق از ورود پایه ها به ناحیه غیر خطی جلوگیری می کند. در این مقاله از سیستم جداساز لاستیکی با هسته سربی که یکی از کارآمد ترین این سیستم هاست استفاده شده است،که امروزه بیشترین مورد استفاده را در میان دیگر سیستم های جداساز در پل ها دارند که هم بمنظور بهسازیلرزه ای برای پل های موجود و هم در مورد پل های جدید بکار می روند. طبق نتایج بدست آمده استفاده از سیستم جداساز لرزه ای سبب کاهش تنش های وارده به اجزای پل و بخصوص پایه ها می شود.