سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا بیگلریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
سیدمهدی زهرائی – دانشیار دانشگاه تهران
محمدصادق روحانی منش – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

میراگر ستون مایع تنظیم شده ازجمله سیستم های کنترل غیرفعال هستند که درطبقاتبالای سازه های بلند نصب می گردند و نقش موثری در کاهش ارتعاش سازه ها دارند هنگام ارتعاش سازه آب داخل لوله به حرکت درمیاید و باعبور از داخل روزنه افت انرژی اتفاق می افتد درنتیجه قسمتی از انرژی ارتعاشی سازه مستهلک می شود این میراگر اولینبار توسط آقای sakai و همکارانش درسال ۱۹۸۹ پیشنهاد شد دراین مقاله عملکرد میراگر ستون مایع روی دو سازه ۱۰ و ۲۰ طبقه بررسی شده است ابتدا میراگرها برای هرسازه با توجه به مود اول طراحی شد و تحلیل تاریخچه زمانی تحت زلزله های Parkfield Imperial Valley ،Kern county با استفاده از نرم افزارشبیه سازی مطلب انجام و شاخصهای عملکرد محاسبه گردید همچنین عملکرد میراگر با افزایش pga زلزله بررسی گردید. نتایج حاکی ازان است که میراگر ستون مایع پاسخ سازه ها را بطور موثری کاهش میدهد و کارایی میراگر ستون مایع تابع زلزله اعمال شده برسازه می باشد و با افزایش pga زلزله با ضریب افت هد ثابت عملکرد میراگر افزایش می یابد.