سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا بیگلریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
سیدمهدی زهرائی – دانشیار دانشگاه تهران
محمدصادق روحانی منش – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

میراگرجرمی تنظیم شده از جمله سیستم های کنترل غیرفعال هستند که نقش موثری درکاهش ارتعاش سازه ها دارند فرکانس طبیعی میراگر جرمی نزدیک فرکانس طبیعی سیستم تنظیم می شود و معمولا درطبقه بام نصب می گردد و با تاثیر روی مود اول سازه دامنه پاسخ های سازه را کاهش میدهند ایده اصلی میراگرهای جرمی تنظیم شده به عنوان یک سیستم میراگر اولین بار درسال ۱۹۰۹ توسط آقای FRAHM برای کاهش حرکات کشتی ابداع شد دراین مقاله عملگرد میراگر جرمی برروی سازه های بلند بررسی شده است ابتدا پارامترهای میراگر هایجرمی با توجه به سازه انتخاب شد و تحلیل تاریخچه زمانی تحت زلزله های Loma Preita ،Northridge و طبس با استفاده از نرم افزار شبیه سازی مطلب انجام شد و شاخصهای عملکرد حالتهای تک و چندگانه محاسبه و باهم مقایسه شدند نتایج نشام یدهد که میراگرهای جرمی تک و چندگانه پاسخ سازه را بطور موثری کاهش میدهند و کارایی هریک تابع زلزله اعمال شده برسازه میب اشد و عملکرد میراگرجرمی چندگانه به پارامترهای نسبت جرمی و نسبت فرکانس وابسته است و عملکرد میراگرهای جرمی چندگانه با انتقال به طبقات میانی کاهش می یابد.