سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید رضایی فر – استادیار دانشگاه سمنان
نگین خرم – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه
رضا بیگلریان – کارشناس ارشد عمران سازه

چکیده:

سیستم های اتلاف انرژی درسازه ها درچنددهه اخیر بطور گسترده برای کاهش نیروهای ناشی اززلزله و باد و همچنین کاهش جابجایی های ساختمان ها درحدمجاز ایین نامه ای مورد استفاده قرارگرفته اند میراگرهای مایع نوع خاصی ازمیراگرهای جرمی می باشند که درآنها به جای جرم یکپارچه از آب استفاده میشود دراین سیستم ها ازنوسانات و تلاطم آب دریک تانک برای کنترل غیرفعال ارتعاشات سازه ها استفاده میشود دراین میراگر ازنیروی هیدرودینامیکی استفاده می شود دراین مقاله میراگر مایع تنظیم شده با ابعاد مختلف برروی سازه های برشی با فرکانسهای مختلف درنظر گرفته شده است تحلیل تاریخچه زمانی تحت زلزله های السنترو Kern Country نوتریج با اسفتاده ازنرم افزار شبیه سازی matlab انجام شده است نتایج نشان میدهد که میراگرمایع تنظیم شده پاسخ های سازه های یکدرجه ازادی اعم ازتغییر مکان و شتاب و جذب میانگین مربعات پاسخ ها را بطو رموثری کاهش میدهد و انتخاب بهینه ابعاد عامل موثری درکارایی میراگر مایع درکاهش پاسخ ها بوده است.