سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

محمدرضا بنی هاشمی – دانشجوی دکترای عمران,عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی
سید حمیدرضا مسیبی – کارشناس ارشد عمران,عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی
علی اکبر فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران,دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

چکیده:

ساختمان های دارای مهاربند همگرای همگرا دارای سختی بالا و کنترل تغییر مکانی مناسبی هستند. ضمن اینکه از نظر اجرایی، ساخت آن ها ساده تر است. به همین دلیل بررسی رفتار لرزهای اینگونه سازه ها از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از روش های متداول جهت بهسازی سازه ها روش FEMA 353 می باشد که ترجمه شده آن دستورالعمل بهسازی (نشریه ۳۶۰) است. به کمک این دستورالعمل می توان عملکرد لرزه ای سازه های موجود را بررسی کرد. سازه های طراحی شده براساس استاندارد ۲۸۰۰ و آیین نامه فولاد مبحث دهم باید بتوانند سطوح عملکرد لرزه ای را مطابق دستورالعمل بهسازی نشریه ۳۶۰ ارضا نمایند. یکی از سازه های پر اهمیت فولادی، ساختمان های مهاربندی شده ضربدری می باشند که فراوان مورد استفاده مهندسین قرار می گیرند. حال این سئوال پیش می آید که آیا باتوجه به اهمیت اینگونه سازه ها، ضوابط آیین نامه های موجود در ایران می توانند تضمین کننده رفتار مناسب سازه، مطابق دستورالعمل بهسازی باشند. به همین دلیل از ۳ مدل ۳ طبقه، ۵ طبقه و ۸ طبقه منظم، و یک مدل ۵ طبقه نامنظم استفاده می شود تا بتوان همزمان اثر ارتفاع و نامنظمی را در رفتار ساختمان های مهاربندی ضربدری بررسی کرد. نتایج این بررسی نشان داد که در ساختمان های منظم با هر ارتفاع دلخواه، کلیه ستون ها رفتار مناسبی دارند. اما در سازه نامنظم در برخی ترکیب بارها ستون ها دچار گسیختگی می شوند. مفاصل تشکیل شده در بادبندها نیز نشان می دهند که بادبندهای فشاری نمی توانند سطح عملکرد موردنظر را ارضا نمایند اما بادبندهای کششی همگی به صورتی مناسب پاسخگو هستند .