سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا حبیبی – استادیار دانشگاه کردستان
کیوان اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

یک نوع خاص نامنظمی درسازه پس رفتگی درارتفاع آن می باشد که تاثیر قابل ملاحظه ای برعملکرد لرزه ای سازه دارد دراین تحقیق چندین نوع قاب بتنی خمشی با الگوی پس رفتگی متفاوت براساس آیین نامه ۲۸ه۰۰ و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طراحی شده و پس از تحلیل دینامیکی غیرخطی با نرم افزار IDARC پاسخهای غیرخطی آنها شامل تغییر شکل نسبی طبقات و چرخشهای پلاستیک المان ها محاسبه و ارزیابی می شوند جهت بررسی عملکرد لرزه ای سازه ها از ضوابط آیین نامه FEMA356 استفاده می شود نتایج نشان میدهد که با ایجاد پس رفتگی درارتفاع سطح عملکرد قاب ها از سطح ایمنی جانی تجاوز می نماید اما درهر حال با آستانه فروریزش فاصله زیادی دارد