سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعیده پرواز – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
محمدرضا محمدی زاده – استادیار ، دانشگاه هرمزگان
حامد صفاری – استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیراحمد هدایت – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

چکیده:

در حال حاضر یکی از مهمترین اهداف مهندسان زلزله پیش بینی رفتار سازه ها در برابر زلزله های آینده است. از آنجایی که قابهای فلزی بادبندی واگرا به خاطر داشتن شکل پذیری قاب خمشی و سختی قاب مهاربندی هم محور، سازه های بسیار کار آمدی هستند در این تحقیق سعی شده است که عملکردلرزه ای یک قاب بادبندی واگرا ۳ طبقه، با استفاده از روش تحلیل دینامیکی افزایشی که یک ابزار تحلیلی مفید در مهندسی زلزله براساس عملکرد است تحت ده شتاب نگاشت که به چندین سطح افزاینده مقیاس شده اند، براساس ضوابط آئین نامه ٣۵۶fema مورد ارزیابی وعملکرد آن در سطوح عملکردی مختلفمورد بررسی قرار گیرد