سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد واثقی – دانشیارسازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رضا مرشد – استادیارسازه، دانشگاه یزد
مهدی شایان فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، موسسه آموزش عالی پردیسان فریدونکنار

چکیده:

یکی از انواع میراگرهای موجود که دارای ساخت واجرای ساده تری نسبت به سایر میراگرها می باشد،میراگر فلزی TTD می باشد،اینمیراگرباهدف دستیابی به تاثیری مشابه با بادبندهایBRBولی باداشتن تکنولوژی ساخت ساده تر و در نتیجه ارزان تر، معرفی شده است ،تا امکان ساخت آن در کشورهای فاقد تکنولوژی های پیچیده امکان پذیر باشد.در این پژوهش با بهسازی یک ساختمان فولادی پنج طبقه به کمک میراگرهایTTDانجام تحلیل دینامیکی غیرخطی به وسیله ی نرم افزارPERFORM 3D و با استفاده از هفت شتابنگاشت ،تلاش در بدست آوردن تاثیر استفاده از این میراگردر کاهش تغییر مکان سازه ،کاهش اتلاف انرژی ناشی از رفتار غیرخطی در اعضای اصلی سازه و کاهشجابجایی نسبی طبقات و افزایش سطح عملکرد سازه بوده ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از میراگرTTDباعث می شود درصد زیادی از اتلاف انرژی غیرخطی در این عضو اتفاق بیافتدوسهم سایر اعضا به طور چشم گیری کاهش پیدا کند و سازه در سطح عملکرد بهتری قرارگیرد