سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صالح ملک پور – کارشناس ارشد مهندسی زلزله دانشکده عمران دانشگاه تبریز
حسین غفارزاده – استادیار گروه سازه-زلزله دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

مطالعه حاضر به بررسی عملکرد سیستم دوگانه قاب بتن مسلح با مهاربند فولادی تحت رکوردهای نزدیک گسل می پردازد. در این تحقیق قاب های دو گانه ۴ ، ۸و۱۲ طبقه طراحی شده درنرم افزار PERFORM-3D به صورت غیر خطی مدل شده و تحت ۷ شتاب نگاشت نزدیک گسل مورد تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی قرار گرفته اند. رکوردهای نزدیک گسل انتخاب شده به طیف طرح استاندارد ۲۸۰۰ ایران مقیاس شده اند.پس از انجام آنالیز تاریخچه زمانی غیر خطی ابتدا به صورت جداگانه عملکرد تیرها، ستون ها و مهاربندها و سپس عملکرد کلی قاب ها در سه سطح قابلیت استفاده بی وقفه، ایمنی جانی و ممانعت فروریزش مورد بررسی قرار گرفته اند، که نتایج حاصله بیانگر توانایی خوب این سیستم دوگانه در سطوح عملکرد مختلف تحت زلزله های نزدیک گسل می باشد