سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین همایش نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسنعلی شایانفر – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا رضائیان – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حمیدرضا معارف وند – کارشناس ارشد سازه دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله قاب های خمشی فولادی ویژه ۱۶ و ۸،۱۲ طبقه با نامنظمی درارتفاع ناشی ازجرم مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش سوم به روش های استاتیکی معادل و دینامیکی خطی طیفی طراحی شدند. مسلماً افزایش جرم در یک طبقه باعث افزایش مقاطع و عضوهای آن طبقه و بعضاً کل سازه می باشد و طبعاً سختی سازه نیز متغیر خواهد بود، پس از طراحی، قاب های فولادی با ضابطه های دستورالعمل بهسازی لرزه ای ارزیابی و معیارهای پذیرش اعضا کنترل شدند. برای ارزیابی تمامی سازه ها از روش استاتیکی غیرخطی استفاده شد. نتیجه تحقیق بیانگر آنستکه ضابطه استاندارد ۲۸۰۰ برای ساختمانهای نا منظم در ارتفاع با قاب خمشی فولادی ویژه کوتاه و میان مرتبه مناسب بوده اما این ضابطه ها برای سازه های بلند عملکرد مناسبی پیش بینی نمی نماید و احتمالا در ویرایش جدید این استاندارد باید مورد بازنگری قرار گیرد