سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هلیا خسروآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
امید بهار – استادیار پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی ز

چکیده:

روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان، یکی از روشهای نوین طراحی سازهها بر اساس عملکرد میباشد. طراحی بر مبنای این روش مبتنی برپذیرش تغییرمکان و شکل پذیری می باشد. این روش اخیراً برای سازه های فولادی اصلاح شده است. برای ارزیابی این روش طراحی دو قاب ۸ و۱۲ طبقه فولادی خمشی منظم، طراحی شده و تحت ۷ شتابنگاشت ساختگی منطبق بر طیف طرح، مورد تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی قرار گرفتهاست. در نهایت با بررسی نتایج مشاهده میشود به طور کلی قابهای طراحی شده با این روش رفتار مناسبی از خود نشان می دهند و اهداف عملکردی مورد نظر را تأمین می نمایند.