سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرزو گازری نیشابوری – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع-تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم، دانشکده صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
کاوه خلیلی دامغانی – دکتری مهندسی صنایع، مدیریت تولید، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

چکیده:

از آنجا که ابزار تحلیل پوششی داد ها توانمندی خود را در ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری و احتساب کارایی نسبی آنها در عرص های مختلف نشان داده است، در این مقاله با به کاربردن این توانمندی در حیطه شرکت های بیمه، تعداد ۱۸ شعبه بیمه ملت را از نظر کارایی فنی بر مبنای مدل پیشرفته LVM1 ورودی محور با دسترسی پذیری ضعیف درتحلیل پوششیدادهها با خروجی نامطلوب مورد بررسی قرار داده و سپس با شاخص مالم کوئیست بهره وری واحدها پس از گذشت یک سال پایش شده است.