سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

طهمورث سهرابی – استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران
حبیب اله حق بین – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران
محمد حق بین – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات شرکت ذوب آهن آسیا، آرمان و یزد با استفاده از روش کارت ارزیابی متوازن در پنج منظر(مدیریت فنی، مشتریان(ذینفعان) فرآیندها، نیروی انسانی و ماشین آلات و تجهیزات) و بررسی عملکرد شرکت های ذوب آهن آسیا، آرمان و یزد در هر منظر و رتبه بندی آن ها با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را ۱۱۳ نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های ذوب آهن تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد اعضای نمونه ۹۶ نفر می باشد. ابتدا پس از بررسی پیشینه ی پژوهش ابعادجهت ارزیابی عملکرد و بهینه سازی هزینه ها در نت در ۵ بعد: ۱- مدیریت فنی ۲- مشتریان ۳- فرایندها ۴-نیروی انسانی ۵- ماشین آلات شناسایی شد. آنگاه به ازای هر بعد تعدادی شاخص شناسایی که در نهایت ۲ شاخص شناسایی شدند و با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون وزن دهی و رتبه بندی شدند. جهترتبه بندی و بررسی عملکرد شرکت های ذوب آهن آسیا، آرمان و یزد با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی به رتبه بندی آن ها پرداختیم که از لحاظ عملکردی ذوب آهن آسیا رتبه اول ویزد و آرمان آسیا رتبه های دوم وسوم را کسب نمودند.