سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آیناز ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
آرش شاهین – استادیار دانشگاه اصفهان
پرویز روشن ضمیر – کارشناس مهندسی عمران

چکیده:

امروزه برای دستیابی به کسب و کار موفق درسازمان نیازمند به برقراری مشتری محوری درسرتاسر سازمان هستیم که برای رسیدن به این هدف استفادها ز رویکردهای مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری اثربخش خواهد بود از تلفیق این دو رویکرد مدیریت دانش مشتری ckm حاصل میگردد که درمطالعه حاضر مورد بحث قرارگرفته است همچنین ارزیابی عملکرد نتایج حاصله از CKM و بررسی رضایتمندی مشتری به منظور بهبوددرمدیریت دانش مشتری مورد نیاز است پس از انجام مطالعات مروری رویکرد یکپارچه ANP-BSC به عنوان روش ارزیابی دراین طمالعه بکارگرفته شده است دراین روش عوامل موفقیت CKM درابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن طبقه بندی و سپس به وسیله تحلیل شبکه اولویت بندی شده است. بدین منظور واحد کتابخانه دانشگاه ازاداسلامیواحدنجف آباد مورد تحلیل قرارگرفته و عوامل موفقیت مدیریت دانش مشتری دراین واحد رتبه بندی شده است.