سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد سیدحسین – عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مهشید سیدکریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

اساس دنیای امروزبرافزایش بهرهوری با استفاده از تکنولوژی روز و کاهش هزینه ها استوار است دربحث حمل و نقل و ترافیک مقوله ایمنی مهمترین و پرهزینه ترین موضوع به شمار می رود گزینه های مختلفی دراین بین مطرح شده است که هرکدام دارای محاسن و معایبی است از موثرتری گزینه های مطرح شده استفاده از سیستمهای ITS درجهت افزایش ایمنی است دراین تحقیق سعی شده است که با بررسی گزینه های موجود ITS درزمینه ایمنی میزان تاثیر آنها برایمنی راه سنجیده شده و با یکدیگر مقایسه شوند. پس از انجام مطالعات و مصاحبه با مدیران ارشد کنترل ترافیک چندین گزینه به عنوان عاملی اصلی معرفی گردیده است همچنین با توجه به تحقیقات انجام شده گزینه های جدیدی تحت عناوین سیستم اخطار به راننده به جهت عدم رعایت قوانین و ابزارهای جدیدی از سیستمهای حمل و نقل هوشمندتهیه گردید. سپس پرسشنامه ای متشکل از عوامل اصلی و آیتم های جدید تهیه گردید که توسط مسئولین حمل و نقل و ترافیک تکمیل گردیدندو با روش سلسله مراتب تحلیلی و نرم افزارExpert choice تجزیه و تحلیل و وزن دهی شدند.