سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه آرام – دانشگاه پیام نور دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مدیریت فناوری اطلاع
مریم صدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
محمد حسن زاده – دانشگاه تربیت مدرس استادیار

چکیده:

علیرغم اینکه اکثر پژوهشها فواید بسیار استفاده از اینترنت در راستای یادگیری و آموزش را نشان داده اند یک ایراد اساسی در آن راهبردهای سخت استفاده و پیاده سازی دقیق و بدون اشکال ان میباشد یکی از مشکلات عمده کمبود یک محیط آموزشی آن لاین است که با استفاده از امکانات اینترنت بتواند درمسیر حل مشکلات دانش آموزان را راهنمایی نماید دراین مقاله رویکرد نوآورانه پیشنهاد شده که این رویکرد پایگاه دانش یک سیستم خبره را با تحلیل رفتارهای حل مشکل آن لاین معلمان توسعه داده و دانش بدست آمده را منتشر می کند درنتیجه به کارگیری و پیاده سازی دقیق آن سیستم به عنوان یک مربی برای دانش آموزان قابلیت عمل پیدا کرده و آن ها را دربهبود توانایی های حل مشکلات آن لاینشان یاری می کند برای نشان دادن و اثبات این رویکرد از نظرات کارشناسان خبره ای نیز استفاده گردیده است دراین مقاله همچنین تلاش نموده ایم که با بررسی راهبردهای ارزیابی مبتنی بروب برای تسهیل عملکرد یادگیری دانش آموزان راه های عملی نمودن آن را نیز ارایه نماییم.