سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی قمری – کارشناس ارشد مهندسی سازه

چکیده:

مطالعات ویژه سازه های بلند درکشورهای صنعتی سالها مورد تحقیق و بررسی بوده است درایران مطالعات کافی دراین زمینه صورت نگرفته و رویکرد آیین نامه های داخلی نیز مشکل گشای طراحی این سازه ها نمی باشد در این مقاله رفتار سازه هایی با ارتفاع ۵۵ متر مورد بررسی قرارگرفته است پیکربندی سازه ها به نحوی صورت گرفته که مفاصل پلاستیک درسطوح عملکردی قابل انتظار درالمانهایی تشکیل شود که درحین زلزله و پس از ایمنی سازه به مخاطره نیافتد نتایج نشان میدهد که زمان تناوب اصلی محاسبه شده ساختمان با استفاده از روابط تجربی آیین نامه اختلاف زیادی با روابط دقیق دارد که این اختلاف علاوه بر غیر اقتصادی بودن حتی باعث غیرایمن شدن طرح می گردد لذا طراحی این سازه ها دانش کافی مهندسی و شناخت پارامترهای لازم دربرخورد با طراحی های پیشرفته را می طلبد