سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد نیکنام – استادیار و دکتری سازه
حمید انگورج تقوی – دانشجویان کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

پیشرفت درقدرت محاسباتی کامپیوتری امکان انجام تحلیلی پیچیده تر را فراهم کرده است بطوریکه روند تحلیل ها از تحلیل استاتیکی خطی به دینامیکی خطی استاتیکی غیرخطی افزایشی و نهایتا تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی سوق داده شده است دراین تحقیق به ارزیابی عملکرد سازه بتنی با شکل پذیری متوسط که مطابق با ایین نامه ۲۸۰۰ و مبحث نهم مقررات ملی بارگذاری و طراحی لرزه ای شده تسوط این روش پرداخته شده و با مقایسه نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی افزایشی به مزیت های این روش اشاره و نیز راهکارهایی برای تحلیل غیرخطی و تعریف مفصل پلاستیک دراین نوع سازه ها ارایه شده است.