سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رامین صادقیان – استادیار دانشگاه بوعلی سینا
علیرضا خسروی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

تحلیل پوششی داده ها روشی ناپارامتریک برپایه برنامه ریزی خطی برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد نسبی مجموعه ای از واحدها نسبت به هم است که معمولا با ورودی ها و خروجی های قطعی عمل می کنددرمسائل ارزیابی زنجیره تامین دنیای واقعی ممکن است داده ها به صورت غیرقطعی دردسترس باشند برا ی مواجهه با دادههای غیرقطعی دراین مقاله از مجموعه های فازی استفاده شده است برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین دراین مقاله شاخصهای مختلفی مانند هزینه زمان تدارک میزان فروش و درصد تحویلهای به موقع درنظر گرفته شده است دراین مقاله با ارایه یک روش تحلیل پوششی داده های فازی عملکرد شش زنجیره تامین نسبت به هم سنجیده شده است. روش تحلیل پوششی داده های استفاده شده دراین مقاله قادر است داده های فازی و قطعی را به صورت همزمان به کارگیرد و نتیجه ارزیابی عملکرد را به صورت فازی ارایه دهد.