سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رامین صادقیان – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
علیرضا خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

روش تحلیل پوششی داده ها یکی از روشهای سنتی جهت ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف است که بیشتر درحالت قطعیت داده ها مورد استفاده قرارمیگیرد دراین مقاله سعی می شود باتوجه به عدم قطعیت داده ها از نوع مجموعه های فازی استفاده شود با درنظر گرفتن چندین معیار ورودی و خروجی از جمله معیار هزینه حجم فروش و سود که زنجیره های تامین را با شرایط دنیای واقعی هماهنگ تر می سازد نحوه ارزیابی عملکرد زنجیره های تامین ردشرایط که فقط اطلاعات یک زنجیره تغییر پذیر است مورد بررسی قرارمیگیرد.