سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رامین فخری اسفستانی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محسن منتظری –

چکیده:

شناخت دقیق عملکرد نیروگاههای سیکل ترکیبی و اجزاء آن که امروزه استفاده از آنها بدلیل دارا بودن راندمان بالا در حال افزایش است در راستای بهره برداری بهینه ضروری می باشد. توربین بخار از اجزاء اصلی نیروگاههای سیکل ترکیبی است و ویژگی بارز آن اینست که نمی تواند مستقیما وارد مدار شود و بایستی مدتی برای گرمایش آن زمان صرف شود. مدت زمانی که برای گرمایش توربینها صرف می شود برای جلوگیری از بروز تنشهای حرارتی است که عدم توجه به آن در زمان راه اندازی می تواند منجر به بروز صدمات جبران ناپذیری از جمله آسیب رسیدن به توربین و یا حداقل کاهش عمر عملکردی آن شودهدف از این مقاله این است که مراحل راه اندازی توربین بخار سریE شرکت زیمنس که در نیروگاههای سیکل ترکیبی کشور استفاده می شود از نظر تنش های حرارتی ارزیابی و تحلیل شود ، به قسمی که بتوان در این خصوص تحلیلی در مورد مدت زمان راه اندازی ارائه نمود.در همین راستا ابتدا سیستم کنترل تنش حرارتی بررسی شده در ادامه منحنی های راه اندازی توربین آورده شده و در پایان آنالیز تحلیل زمانی مراحل راه اندازی توربین انجام شده است که نتایج تحلیل با داده های واقعی نیروگاه همخوانی دارد