سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیررضا مدرس نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
مسعود میرمحمدصادقی – استادیار مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برقاصفهان
گیتی امتیازی – استاددانشگاه اصفهان
سیدمهدی ابطحی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی ازچالشهای اصلی بومهای خشک و بیابانی درایران که کانونهایشهری محیط زیست و اکوسیستم این مناطق را تهدید می کند مساله ی ماسه های روان است برای این منظور تاکنون روشهای مختلفی مورد استفاده قرارگرفته ولی روشهای کنونی بسیارهزینه بر بوده و تاثیرات زیست محیطی نامطلوبی را به دنبال دارند روش Microbial Induced Carbonate Precipitation( MICP یک روش ابتکاری است که به تازگی در زمینه بهسازی و تثبیت ماسه ها درجهان مطرح گردیده دراین روش با کشت گونه ای از باکتریها که بصورت طبیعی درداخل خاک وجود دارند و پاشیدن آنها همراه اوره و کلرید کلسیم به عنوان ماده مغذی برسطح خاک از فرسایش و حرکت ماسه ها دربرابر باد جلوگیری می گردد این روش علاوه برهزینه بسیارپایین کاملا سازگار با محیط زیست بوده و برخلاف روشهای متداول باعث برهم خوردن اکوسیستم این مناطق نیز نمیش ود دراین پژوهش دو نوع خاک با بافت های متفاوت با ۳ نوع موادمتفاوت مورد ازمایش قرارگرفته و نتایج نشان میدهد که روش MICP خاک ۱ را به میزان ۵/۵ برابر و خاک ۲ را به میزان ۱۵ برابر دربرابر فرسایش بادی مقاوم می سازد