سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا توکلی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
الهام اوصیا – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

درحال حاضرمطمئن ترین روش برای ارزیابی عملکرد لرزه ای یک سازه تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی می باشد که روشی پیچیده و زمان بر بوده و جز درموارد خاص ازلحاظ اقتصادی توجیه ناپذیر است ازجمله روشهایی که مورد توجه محققین قرارگرفته روش تحلیل استاتیکی غیرخطی است که دارای معایبی ازجمله درنظرنگرفتن اثرمودهای بالاست که با افزایش ارتفاع خودنمایی می کنند درسالهای اخیر تلاشهایی درراستای رفع محدودیت های این روش صورت گرفته می توان به تحلیل پوش اور مودال mpa اشاره کرد که ازالگوی بارمودی دربارگذاریجانبی استفاده می کند البته روش پوش آور مودار دارای نقایصی است ازجمله درنظر نگرفتن همبستگی مودی اما بعنوان روشی که تاحدودی اثرمودهای بالا را نشان میدهد میتواند مفید باشد بدینمنظرو یک قاب ۲۵طبقه فولادی با سیستم قاب خمشی ویژه را تحت ۷شتابنگاشت حوزه دور و ۷شتابنگاشت حوزهنزدیک تحت تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی و پوش اور مودال قرار داده و به مقایسه پاسخ های حاصله می پردازیم