سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

بهمن معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد)مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب ) دانشگاه آزاد اس
محمدرامین فروتن – دانشجوی کارشناسی ارشد)مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب ) دانشگاه آزاد اس

چکیده:

تصفیه خانه های فاضلاب شامل زنجیره ای از فرآیند ها ی فیزیکی ، شیمیایی و بیو لوژیکی می باشند که هدف اصلی از راهبری آنها حذف آلاینده های موجود در فاضلاب از یک سو و حذف مواد آلاینده با قی مانده در لجن حاصل از فرآیند ها ی تصفیه از سوی دیگر می باشد.به منظور استفاده از فضای کمتر و کم کردن تهدیدهای ناشی از پسابها و برآورده کردن استانداردهای سطح بالای محیط زیستی از واحدهای تصفیه ترکیبی استفاده می شود. جریان ورودی ناپیوسته و انجام متناوب فرآیند ها در یک راکتور از مشخصات اصلی این روش می باشند . اصولا از این روش می توان برای همه فاضلابهایی که قابلیت تصفیه بیولوژیکی رادارند استفاده نمود . هدف اصلی در این گزارش شناسایی مزایا و معایب راکتور SBR در تصفیه فاضلاب و بررسی عملکرد راکتور ناپیوسته متوالی در تصفیه فاضلابهای صنعتی و خانگی با سایر روشهاست. از مقایسه کیفیت پساب خروخی روشهای مختلف تصفیه فاضلاب با راکتور ناپیوسته متوالی می توان به عملکرد و مزیت های این روش پی برد. در راکتور ناپیوسته متوالی، چون مراحل مختلف تصفیه فاضلاب در یک حوض به طور متناوب انجام می گیرد ، نیاز به تاسیسات کمترو فضای اندک دارد که در مقایسه با سایر روشهای تصفیه اقتصادی تر است .