سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایوب صالحی ذلانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مهدی بیات مختاری –

چکیده:

دراینتحقیق عملکرددینامیکی میکروتوربین گازی بعنوان یکی از منابع مهم تولید پراکنده انرژی به چالش کشیده شده است درابتدا انواع مدلهای میکروتوربین معرفی شده و از بین دو مدل تک محوره و دومحوره مدل دومحوره مورد بررسی قرارگرفته و اجزای آن تشریح شده اند پس ازمعرفی اجزای داخلی میکروتوربین دومحوره یک مدل دینامیکی برای بررسی عملکرد آن ارایه گردیده است برای ارزیابی این مدل میکروتوربین را درحالت جدا ازشبکه مورد تحلیل قرارداده و طی دو تغییر درتوان درخواستی افزایش و کاهش توان الکتریکی خروجیژنراتورالقایی و توان مکانیکی وروودی ژنراتور که از توربین به آن ارایه میشود مورد بررسی قرارگرفت