سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرضیه زارع – تهران شرکت ملی گاز ایران
حمید بنیاد – تهران شرکت ملی گاز ایران
حمیدرضا مسیبی – تهران شرکت ملی گاز ایران
سعید مظلوم – اسکاتلند ادینبورگ دانشگاه مریوت وات

چکیده:

منواتیلن گلایکول MEG بهعنوان ممانعت کننده ترمودینامیکی برای جلوگیری از تشکیل هیدرات در خطوط انتقال گاز ترش زیردریا تزریق می شود میزان غلظت و درصد وزنی مورد نیاز جهتتزریق براساس بدترین شرایط دما فشار و درصد ترکیبات گاز خروجی و اب موجوددر گاز از چاه براوردمی گردد بنابراین کنترل و تعیین غلظت دقیق بازدارنده مذکور در خطوط لوله امری ضروری و مهم می باشد روشهای مختلفی برای اندازه گیری غلظت منواتیلن گلایکول وجود دارد که شامل دستگاه گاز کرموتوگراف دانسیتومتر و روش ترکیبی از دو روش ذکر شده می باشد روش دانسیتومتر برای غلظت های کمتر از ۱۰ درصد وزنی منواتیلن گلایکول مناسب نمی باشد دستگاه گاز کروماتوگرافی برای نمونه های حاوینمک مناسب نبوده و زمان بر و بسیار حساس می باشد با انجام پروژه ای در قالب یک کنسرسیوم تحقیقاتی بین المللی با مشارکت ملی گاز ایران روشی برمبنای اندازه گیری هدایت الکتریکی و سرعت اکوستیک توسط دانشگاه هریوت وات انگلستان توسعه داده شده و دستگاهی برای آنالیز غلظتهای منواتیلن گلایکول و نمک ساخته شده است دستگاه CV.