سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا منظمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات بوشهر
معصومه سلمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری و انرژی، دانشگاه تهران (پردیس کیش)
آرش پسران – دانشجوی دکترای معماری

چکیده:

بحران انرژی و افزایش روزافزون آلودگی محیط زیست به دلیل تولید گازهای گلخانه ای به ویژه در صنعت ساختمان از مباحث مهم در معماری قرن اخیر می باشد. به کارگیری مصالح مناسب به عنوان یکی از عوامل مهم در این صنعت دغدغه بسیاری از محققان بوده که پژوهش پیش رو با هدف بررسی عملکرد حرارتی انواع مصالح در سیستم های پوسته های ساختمان برای تأمین آسایش حرارتی ساکنین با احداقل مصرف انرژی است. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی می باشد. که با کمک ابزار پرسشنامه و در ۴ اقلیم متفاوت انجام شده است. بررسی نشان می دهد که متاسفانه اقلیم تأثیر چندانی در انتخاب مصالح نداشته و بلوک های سفالی همچنان پرکاربردترین مصالح پوسته می باشند حال اینکه شبیه سازی یک ساختمان نمونه در نرم افزار energy plus بیانگر این می باشد که در بین مصالح مورد بررسی ما، سیستم LSF بهترین عملکرد حرارتی در جهت کاهش اتلاف انرژی و بلوک های سفالی ضعیف ترین عملکرد را در این حوزه دارا بودند.